follow

אדריכלים

שם המשרד: אמסטרדם בן-נון אדריכלים – Amsterdam Ben-Nun Architects, בן עמי
השכלה: אדריכלים בוגרי הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. אסף למד שנה ב- Politecnico di Milano (חילופי סטודנטים).
סגנון העיצוב: "צורניות פשוטה ופונקציונלית, חומרים בסיסיים, חללים מורכבים, הקשרים מקומיים. מאמינים באיכות התכנית האדריכלית כמחוללת ההתפתחות בפרויקט, על כל רבדיו ומערכותיו".
מקורות השראה: "אנחנו מתכננים בזיקה רבה לאתר הנתון ולהקשריו, כך שאפשר לומר שהוא מקור השראה בפני עצמו – כל פרויקט והסיפור שלו. וגם האדריכלות הישראלית במיטבה – המודרניזם המקומי של שנות ה-50 וה-60, על מבני הציבור האיקוניים שלה, כמו גם על הפרויקטים היותר 'פרוזאיים'. לפעמים נדמה שקצת איבדנו משהו בדרך".
פרויקט אחד שאנחנו גאים בו: "בית הספר היסודי 'נטעים' בבית העמק, שנחנך בתחילת שנה"ל. זכינו בו בתחרות אדריכלים שיזמה מ.א. מטה אשר ב- 2016, והפרויקט נכנס לפיילוט ראשון של משרד החינוך לבתי ספר חדשניים. אלה היו שנתיים אינטנסיביות מאוד של תכנון ושל ליווי ההקמה, והפתיחה שלו בספטמבר השנה עם קליטת התלמידים הראשונים הייתה מרגשת במיוחד".
החזון שלנו למטבח העתיד: "המטבח ימשיך להשתכלל ולהתייעל פונקציונלית עם התפתחות הטכנולוגיה, אך אנחנו מאמינים שדווקא האספקטים החברתיים שלו כמקום של מפגש, פעילות, חום והנאה יקבעו את דמותו העתידית – בהקצאה של חלל גדול יותר מתוך שטח הבית, בישיבת פנאי לצד אזורי עבודה, ובתשומת הלב בעיצובו כמרכז החיים בבית".

צילום פורטרט: אדר אמסטרדם
צילום מפעל: שי אפשטיין
צילום בית ספר: עמית גירון