follow

אדריכלית

שם המשרד: סטודיו תיאטרו (החצר העלומה), שורש
השכלה: ארכיטקטית ( B.Arcבצלאל), מתכננת אורבנית (תואר שני M.Uds בצלאל), תואר B.A בסוציולוגיה-אנתרופולוגיה ואומנות (אוניברסיטת חיפה).
סגנון עיצוב: "הסטודיו שלנו מתמחה ביצירת בתים השמים דגש על האדם וסביבתו. בנייה המתמחה בשימוש בחומרים מקומיים, טבעיים וממוחזרים, תוך שימוש רב באור טבעי וקשר חזק בין הפנים לחוץ הבית, ושימוש בצמחייה ובעצים הסובבים את המבנה ככלי עיצובי. העיצוב משקף את הסיפור האישי של דייריו והסביבה הייחודית לבית".
מקורות השראה: "ההשראה הגדולה ביותר לכל תכנון היא קודם כל האנשים עבורם אני מתכננת. העיצוב צומח באופן ישיר מהדיאלוג העמוק שנוצר בין דיירי הבית וביני, ניסוח הטקסט האישי של המשפחה כך שהבית ישקף את אישיותה הייחודית. השראה שנייה היא המקומיות והסביבה הספציפית שבה יושב הבית על כל ההיבטים המקומיים: טופוגרפיה, צמחיה, היסטוריה, כיווני אויר ואור, חומרים מקומיים, אוריינטציה מקומית ועוד. השראה נוספת היא בנייה עם השפעות מבנייה מסורתית, שאופיינית לארצות ים תיכוניות (איטליה, צרפת, יוון)".
פרויקט אחד שאני גאה בו: "אני בוחרת בקפידה את הפרויקטים והאנשים איתם אני עובדת ומתכננת עבורם כך שהתהליך המשותף בינינו מייצר מערכת יחסים אישית וחווייתית, שבסופה אני גאה בכל הפרויקטים שאני מתכננת. התהליך המוקפד מצליח ליצור בתים אינטימיים שמקרינים אנרגיה אחרת וייחודית לדיירים ולמקום כך שכל בית יחיד ומיוחד. כל פרויקט נתפס עבורי כזכות ואמון שניתנו לי על ידי האנשים שבחרו בי לתכנן את ביתם, ולכן הוא זוכה לתשומת לב עמוקה ולגאווה גדולה בסופו".
החזון שלי למטבח העתיד: "המטבח העתידי כמוקד משפחתי, חברתי ותרבותי, יצמצם את פונקציית "הסלון" עד ביטולו המוחלט, וירחיב את פונקציית המרחב של המטבח כמקום שמאפשר מצבים שונים של שהות ושימוש. המטבח ישמש "מדורת השבט" של הבית, ויכיל בתוכו את פונקציית הסלון כמקום אירוח, רביצה, עבודה או למידה, ועל ידי כך יבטל את מרחב הסלון שיתייתר. איחוד הפונקציות למרחב אחד יעצים את האינטראקציה בין הנוכחים בבית ויאפשר ניצול נכון וטוב יותר של המרחב ביום יום".

צילום פורטרט: הלל נבו
צילום פרויקטים: גלעד רדט
רישום של מטבח העתיד: אלונה נבו סידי